ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ

Το CRIOLLO μπορεί να δημιουργήσει για εσάς όποιο σχέδιο παδικής τούρτας επιλέξετε.

 Ενδεικτικά στην ενότητα θα δείτε κάποια σχέδια τούρτας. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το κατάστημα.

Το CRIOLLO μπορεί να δημιουργήσει για εσάς όποιο σχέδιο γαμήλιας τούρτας επιλέξετε.

Ενδεικτικά στην ενότητα θα δείτε κάποια σχέδια τούρτας. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνείστε με το κατάστημα.